Sebevzdělávání v daňové oblasti je pro úspěšné daňové poradce a účetní samozřejmostí. Podívejte se blíže na úskalí režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací. Víte, na koho se vztahuje?

Nové povinnosti od 1. října 2016
Generální finanční ředitelství vydalo 29. září 2016 informaci k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací. Režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje dle vydané informace pouze na úrovni velkoobchodu. Do této kategorie spadají podnikatelé v elektronických komunikacích (plátci), kteří poskytují služby elektronických komunikací prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, jejich propojením nebo nákupem a prodejem.

Při rozhodování, zda služba do režimu přenesení daňové povinnosti spadá či nikoli, je klíčovým aspektem posouzení, zda disponuje znaky přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Platí režim i na vás?
Podívejte se na následující příklady, které vám pomohou řešit režim přenesení daňové povinnosti v praxi. Pro více teoretických informací navštivte webové stránky Finanční správy.

Příklad 1 – HOSTING
Př.: Poskytuji hosting třetím osobám.
Odpověď: Na tento typ služby se přenesení daňové povinnosti nevztahuje.

Příklad 2 – PŘEFAKTURACE
Př.: Jsem odběratel elektronických komunikací za celý dům a následně tyto služby přefakturovávám subjektům, kterým pronajímám komerční prostory.
Odpověď: Režim se vztahuje pouze na velkoobchody, respektive přeprodání služby. Přefakturace poskytovaných služeb se nerovná přeprodání. Režim přenesení daňové povinnosti se na tento typ služby nevztahuje.

Příklad 3 – KONEČNÝ SPOTŘEBITEL
Př.: Jsem spotřebitel a službu elektronických komunikací mám pouze pro svou vlastní spotřebu.
Odpověď: Režim přenesení daňové povinnosti se na konečného spotřebitele nevztahuje.

 

Příklady z praxe: Režim přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *