portret_mJsem daňový poradce registrovaný od roku 2011 v Komoře daňových poradců pod evidenčním číslem 4488. Daním a účetnictví se věnuji nepřetržitě od roku 2008.

V roce 2008 jsem zakončil studium na Fakultě financí a účetnictví, Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku.

Od roku 2008 do roku 2012 jsem na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze vyučoval předměty Hospodářské dějiny a Psaní a obhajoba odborné práce.

Klientům nabízím služby pokrývající oblast účetnictví, ekonomiky a komplexní daňové problematiky. Zpracovávám přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob k 1. dubnu, stejně jako provádím na přání klienta odklad daní až do 1. července.

Fyzicky působím v Praze.