Vyřeším za vás

 • daňové přiznání v termínu do 30. června pro fyzické i právnické osoby
 • daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí
 • silniční daně
 • daně z příjmu fyzických osob
 • daně z příjmu právnických osob
 • daňovou evidenci
 • majetkové daně
 • účetnictví neziskových organizací (nadace, SVJ, spolky)
 • mezinárodní zdanění

 

Komplexní služby pro malé a střední podniky pod jednou střechou

 • vedení účetnictví, sestavení účetních závěrek
 • reporty
 • daňové poradenství včetně daňové optimalizace
 • vyhotovení daňových přiznání
 • zpracování mezd
 • DPH
 • kontrolní hlášení
 • pomoc s elektronickou evidencí tržeb
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy

 

Klienti mi důvěřují

Na základě plné moci zastupuji klienty na finančních úřadech.
Poskytuji konzultace.