Od 1. ledna 2016 platí v České republice nově institut kontrolního hlášení, do něhož spadají všechny fyzické a právnické osoby, které jsou plátci DPH. Dlouho připravovaná změna má za cíl efektivně odhalit dnové úniky.

Daňové přiznání k DPH se neruší
Podání kontrolního hlášení je novou povinností pouze pro plátce daně z přidané hodnoty. Nenahrazuje daňové přiznání k DPH či souhrnné hlášení, ale díky zavedení kontrolního hlášení není nutné podávat samostatný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti.

Právnické osoby vykazují kontrolní hlášení každý měsíc
Všechny právnické osoby, bez ohledu na jejich zdaňovací období, musejí kontrolní hlášení podávat každý měsíc do 25 dne po skončení kalendářního měsíce (například za září je nutné podat kontrolní hlášení do 25. října). U fyzických osob, které jsou plátci DPH, se doba podání řídí jejich zdaňovacím obdobím, čtvrtletní plátci DPH podávají kontrolní hlášení pouze jednou za čtvrt roku.

Připravte veškeré podklady s předstihem
Aby odesílání probíhalo hladce, odevzdejte svému daňovému poradci nebo účetní veškeré potřebné dokumenty s mírným předstihem. Při nepodání nebo pozdním podání hrozí vysoké sankce. Přesné informace o tom, kdy je třeba podat kontrolní hlášení, vám sdělí váš daňový poradce nebo nahlédněte do zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (respektive zákon o DPH).

Dodržujte termíny, sankce jsou vysoké
Pokud nestihnete podat řádné kontrolní hlášení, udělí vám správce daně pokutu. Výše pokut se odlišuje dle toho, kdy kontrolní hlášení podáte a jak budete se správcem daně komunikovat.
Tisíc korun udělí, pokud hlášení podáte po stanovené lhůtě, bez vyzvání, a to i o jediný den později. Jestliže vás správce daně vyzve k podání v náhradní lhůtě, zaplatíte 10 000 Kč. Správce daně může udělit při nesplnění podání nebo neopravení údajů pokutu až 50 000 Kč. Při opakovaném neplnění povinností uložených zákonem může uložit pokutu až 500 000 Kč.

Pozdní podání kontrolního hlášení se nevyplácí. Ani o den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *