Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů spadají nově stravovací služby do přílohy č. 2 zákona o DPH.

Kterých podniků se týká nižší sazba
Poskytované služby musí splňovat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. Lednu 2008. „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“

Náleží sem restaurační zařízení, cateringové služby a ostatní stravovací služby stejně jako podávání nápojů, závodní nebo školní jídelny.

Od 1. prosince 2016 dochází ke snížení sazeb DPH na stravovací služby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *