Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů spadají nově stravovací služby do přílohy č. 2 zákona o DPH.

Kterých podniků se týká nižší sazba
Poskytované služby musí splňovat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. Lednu 2008. „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“

Náleží sem restaurační zařízení, cateringové služby a ostatní stravovací služby stejně jako podávání nápojů, závodní nebo školní jídelny.

Od 1. prosince 2016 dochází ke snížení sazeb DPH na stravovací služby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *