V roce 2016 byl přijat zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Zákon je účinný od 1. prosince 2016.

Pokud pojme správce daně podezření, že daňový subjekt vykazuje výrazně nižší příjmy, které neodpovídají jinak jeho znatelné životní úrovni, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání nabytého majetku. Posuzované období závisí na rozhodnutí správce daně, může překročit jedno zdaňovací období.

Jestliže subjekt neprokáže původ nabytého majetku (například, že finanční prostředky nabyl děděním), správce daně vyměří dodatečnou daň dle pomůcek včetně penále, které se bude pohybovat od 50 do 100 procent z vyměřené daně.

Správce daně může požadovat doložení prokázání původu majetku zpětně až po dobu deseti let.

Prokazování původu majetku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *