Pokud poplatník ve zdaňovacím období dosáhl příjmu nad 5 milionů korun a tento příjem je osvobozený, musí tuto skutečnost nahlásit správci daně.

Povinnost se vztahuje již na zdaňovací období roku 2016, tedy jej musí ohlásit do pondělí 3. dubna 2017 tak, že podají daňové přiznání. Jestliže využijí služeb daňového poradce, mohou podat daňové přiznání do 3. července 2017.

Povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, kteří dosáhli na osvobozený příjem, i v případě, že se na ně nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání.

Povinnost ohlásit osvobozené příjmy spadá na dědictví, respektive na zděděný majetek ke dni pravomocného skončení dědického řízení. Do tohoto spadá příjem z dědictví, který není ponížený o dluhy.

Osvobozený příjem nad 5 milionů korun musí poplatník nahlásit správci daně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *