Dne 3. října 2016 (s účinností od 1. prosince 2016) byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Poplatník bude muset prokázat, zda byly finanční prostředky zdaněny
Ministerstvo financí si kladlo za hlavní cíl modifikovat současné mechanismy daňového práva a odkrýt doposud nepřiznané či zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů. Tyto příjmy bude muset zdanit poplatník. Pokud správce daně při kontrole zaznamená nesrovnalost v daňovém přiznání, tedy mezi příjmy tvrzenými, v porovnání s jeho spotřebou, vlastněným majetkem, popřípadě dalším vydáním, vyzve poplatníka k tomu, aby prokázal, ze kterých zdrojů byl majetek financován. Zákonem stanovená hranice na možný rozpor zkoumaných hodnot je 5 milionů korun. Po vyzvání správcem daně bude muset poplatník prokázat, že majetek nabyl za řádně zdaněné příjmy, popřípadě za příjmy, které zdanění nepodléhají.

Správce daně doměří daň i penále
Jestliže se poplatníkovi nepodaří prokázat zdroje financování, správce daně stanoví daň dle pomůcek, které využívá při uplatnění standardní sazby daně z příjmů. Doměřenou daň bude muset poplatník uhradit v plné výši, stejně jako penále.

Zákon o prokazování původu majetku se bude vztahovat na odlišnost hodnot prověřovaného jmění ve výši 5 mil. Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *